Algemene verkoop- en leverings voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing onze algemene voorwaarden.

Klik hier om deze in te zien.