Calculatie

Wij verzorgen een breed spectrum aan calculaties; aannemersbegrotingen, ramingen en/of kostenoverzichten. Tevens worden wij, als onafhankelijk bureau, regelmatig gevraagd om bij schadegevallen nauwkeurig de kosten in beeld te brengen. Oplopende geschillen tussen partijen worden hierdoor veelal voorkomen.

Kortom, elke berekening maken wij op maat!