Constructeur

In een vroeg stadium van het ontwerpproces voorziet een constructeur de opdrachtgever, architect of aannemer van een passend constructieadvies. Dit advies leidt tot een zo efficiënt mogelijk ontwerp. Ervaring leert dat dit niet alleen een interessante kostenbesparing op bouwmaterialen oplevert, maar ook worden de projectrisico’s beter in kaart gebracht en geminimaliseerd. Als constructeur richt Promad zich op flexibiliteit, oplossingsgericht denken en korte communicatielijnen met alle betrokken partijen.