Constructieberekeningen

Tijdens het engineeringsproces draagt Promad als eerste zorg voor de aanlevering van alle benodigde documenten ten behoeve van de vergunningsaanvraag. Dit doen we middels het leveren van constructieberekeningen en -tekeningen van de hoofddraagconstructie. Hierbij worden in hoofdlijnen de afzonderlijke constructie-elementen en de totale samenhang van de hoofddraagconstructie beoordeeld op sterkte, stabiliteit en stijfheid.

Voor de uitvoeringsfase maken wij de detailberekeningen en -tekeningen tot op werktekeningenniveau. Denk hierbij aan wapeningsdetails van in het werk gestort beton, prefab betonelementen en verbindingen binnen de staalconstructies.

In een 3D BIM traject levert Promad het constructiemodel aan in een ifc-bestand. Zo kunnen alle bij het werk betrokken partijen, de informatie halen uit het 3D-model.