Contractbeheer

Bij modern contractmanagement zijn altijd meerdere onderdelen van de projectorganisatie betrokken. Daarom is het noodzakelijk om contractmanagement vanuit een strategisch oogpunt te benaderen met als doelstelling kosten, toegevoegde waarde en risico’s beter te beheersen en te optimaliseren. Alle betrokken partijen moeten op tijd over de juiste informatie, signaleringen en analyses kunnen beschikken. Contractbeheer is hiervoor de juiste oplossing.

Recente studies tonen aan dat tachtig procent van de zakelijke transacties gedaan wordt op basis van contracten. Dit stelt hoge eisen aan prestatie-indicatoren en serviceovereenkomsten. Bovendien wordt de diversiteit aan contracten steeds groter.

De uitdaging is om het totale contractbeheerproces te beheersen, van de onderhandeling tot en met verlenging of beëindiging. Optimale resultaten worden bereikt als er een koppeling is tussen juridische aspecten en de onderliggende (commerciële) belangen van een contract. Hierbij dient eveneens te worden gedacht aan het beheer van complexe verplichtingen inclusief betalingen, boeteclausules en leveringsvoorwaarden. Het bewaken en beheer van de prestaties, de relaties met partners, klanten, afnemers en toeleveranciers op basis van de contracten is hierbij het uitgangspunt. Zo ontstaat inzicht in zowel de bestaande contractportefeuille als contracttrajecten die leiden tot nieuwe contracten.