Facility Management

U hebt de zorg voor het beheer en onderhoud van één of meerdere locaties maar u heeft er eigenlijk geen tijd voor? Of u (h)erkent uw beperkingen op het technische vlak? Promad kan u bijstaan binnen een breed scala van activiteiten. Dit varieert van preventief onderhoud, naleving van vergunningsvoorschriften, storingsbehandeling en reparaties, tot volledig locatiebeheer. Daarbij kan het beheer van een eventuele aanwezige huurcontracten worden inbegrepen. Dit uiteraard in nauw overleg met u als opdrachtgever.

Een facility manager is in een organisatie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering met diensten en middelen. Dit samen noemt men ook wel de faciliteiten of facilities. Hierbij spelen meerdere aandachtsvelden van management. De faciliteiten zullen optimaal moeten worden aangestuurd. De facility manager is vooral verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning van de bedrijfsvoering van het primaire proces van de organisatie waarvoor hij bestaat. Daarbij gaat het om het maken van de juiste keuzes in de mix van diensten en middelen, gericht op het optimaal faciliteren van het succes van de organisatie buiten zijn organisatieonderdeel. Voor een goede afweging is behoefte aan een eenduidig begrippenkader, een eenduidige rubricering en allocatie van kosten, hoeveelheden en kwaliteiten.