Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel werkt aan de groei en bloei van het bedrijfsleven. Succesvol ondernemen vraagt allereerst om een ondernemingsvriendelijk klimaat. Daarbij is voortdurend behoefte aan kennis en informatie over het ondernemen.

In het handelsregister legt de Kamer van Koophandel belangrijke gegevens over en voor het bedrijfsleven vast. Doordat deze gegevens toegankelijk zijn, biedt dit voor ondernemers rechtszekerheid bij het aangaan van overeenkomsten, met zowel leveranciers als afnemers.

Promad heeft toegang tot de digitale database waardoor de informatie beschikbaar wordt.