KLIC

KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) is een landelijke stichting van de kabel- en leidingbeheerders. De stichting zorgt ervoor dat gravers geïnformeerd worden over de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Elke aannemer of loonbedrijf, maar ook een particulier, die met behulp van mechanische hulpmiddelen ‘grondroeringen’  doet, dient een KLIC melding te doen. Deze melding brengt van de locatie de aanwezige kabels en leidingen in beeld. Dit voorkomt schade aan een kabel of leiding.

Promad kan dit traject voor u verzorgen. Voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden is dan de ondergrondse infrastructuur in kaart gebracht.