Projectmanagement

Voor de start van een project dienen alle zaken op de ‘rit’ te staan. Daardoor worden de werkplanning, uitvoering en coördinatie van het totale bouwproces tijdens de projectlooptijd correct uitgevoerd. Projectvoorbereiding en projectcoördinatie in combinatie met een goede logistiek zijn wezenlijke onderdelen van dit totale bouwproces. Projectmanagement is dus een belangrijke factor tijdens een (bouw)project.

Bij Promad gaat het in de eerste plaats om de klant. Door intensieve informatievoorziening en duidelijke presentaties geven wij, ook aan klanten die niet altijd dicht bij de realisatie van bouwprojecten staan, een goed beeld van de situatie waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.

Tijdens de realisatiefase van een project treden wij op als uw vertegenwoordiger in de vorm van directievoerder. Te denken aan:

  • het opstellen en inrichten van de projectorganisatie;
  • het samenstellen van een bouwteam;
  • het houden van bouwvergaderingen;
  • planning en visualisatie;
  • het dagelijks toezicht inclusief het beoordelen en aansturen van de uitvoering;
  • kostenbewaking voorzien van financiële overzichten en behandeling meer- en minderwerk;
  • adviseren met betrekking tot betalingstermijnen;
  • oplevering en nazorg.