Funderingsonderzoek F3O

Locatie

Diverse locaties

Omschrijving

Heeft u twijfels over de betrouwbaarheid van de fundering? Ziet u gebreken, verzakkingen, scheefstand of scheuren in muren en plafonds die veroorzaakt kunnen zijn door een slechte fundering? Of heeft u meer inzicht nodig in de kwaliteit van de fundering? Bijvoorbeeld wanneer u een pand koopt in een risicogebied. Of wanneer een verbouwing meer van de fundering gaat vereisen. In die gevallen kan een F3O funderingsonderzoek van Promad Vastgoed Beheer BV zekerheid en inzicht geven over de kwaliteit van de (onzichtbare) fundering. Heel belangrijk, immers de kwaliteit van de fundering is essentieel voor de onderhoudsstaat van bovengelegen panden. Inmiddels hebben wij diverse objecten geïnspecteerd met uiteenlopende resultaten. Deze link geeft nog meer duidelijkheid over de te nemen stappen waar wij u graag bij assisteren: https://www.kcaf.nl/publicaties/

Funderingsonderzoek conform F3O richtlijn

Deze richtlijn is opgesteld en getoetst door een interdisciplinair team van wetenschappers en praktijkmensen. Door deze samenstelling is de meeste actuele kennis beschikbaar gekomen om het complex van interacties tussen bouwwerk, fundering en bodem in een werkbare richtlijn om te zetten.
Binnen het onderzoek en beoordeling van funderingen is deze richtlijn (voor funderingen op staal onder gebouwen) de tweede uit een serie van richtlijnen voor funderingsonderzoek. Bij de samenstelling van deze richtlijn zijn er diverse voorbeelden uit de praktijk van “afwijkende” funderingsgevallen ter sprake gekomen. Voor enkele voorbeelden van uitgevoerde funderingsonderzoeken wordt verwezen naar de website van F3O: www.F3O.nl/voorbeelden.