Vastgoed Rotterdam Promad

Locatie

Rotterdam

Omschrijving

Voor een internationale belegger heeft PROMAD Vastgoed Beheer BV opdracht gekregen voor het opstellen van diverse renovatiebestekken inclusief verduurzamingsmaatregelen voor hun vastgoed in Rotterdam. Daarnaast maakt PROMAD Vastgoed Beheer BV een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan vastgoed. Het betreft meerdere objecten in Rotterdam, de complete renovatie zal door PROMAD Vastgoed Beheer BV begeleid worden. Dit alles zorgt voor een grote toegevoegde waarde voor de verduurzaming van het vastgoed binnen de gemeente Rotterdam.

Vastgoed revitaliseren

Het revitaliseren van bestaand vastgoed draagt bij aan het verduurzamen van de gemeente Rotterdam. Wat houdt de revitalisering van vastgoed in? Het betekent eigenlijk dat simpelweg een bestaand pand wordt opgeknapt en een nieuw leven ingeblazen wordt. Door deze opknapping  kan een leegstaand oud pand opnieuw in gebruik worden genomen.