Project omschrijving

Basisschool

Omschrijving

Werken of leren in een duurzaam gebouw is tegenwoordig geen onbereikbare droom meer, het kan echt. Sterker nog, het moet. De onderwijssector biedt veel kansen voor verduurzaming. Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik én is tegelijkertijd betaalbaar. Wie zijn er verantwoordelijk voor de verduurzaming van de gebouwen?

Wie is verantwoordelijk voor duurzaamheid bij scholen?

Zowel bij wetenschappelijk onderwijs als middelbaar- en hoger beroepsonderwijs hebben de instellingen grotendeels zelf zeggenschap over het vastgoed. Bij primair en voortgezet onderwijs hebben de schoolbesturen en de gemeenten een belangrijke rol. In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen hebben de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschreven wat moet gebeuren om de duurzaamheidsambities te realiseren. Deze sectorale routekaart kunt u hier bekijken: https://www.poraad.nl/system/files/themas/huisvesting/sectorale_routekaart_po-raad_vo-raad_vng.pdf

Basisschool De Vuurvogel

Er zijn verschillende zaken waar op gelet moet worden bij het verduurzamen van scholen. Is de luchtkwaliteit goed? Is er voldoende licht? Is er genoeg ruimte voor het aantal leerlingen? Bij basisschool De Vuurvogel is met al deze aspecten rekening gehouden worden, vervolgens is het gebouw compleet gerenoveerd met als resultaat een mooie nieuwe frisse school. De reden van de renovatie was dat het gebouw niet meer aansloot bij de huidige onderwijsvisie. Basisschool De Vuurvogel kan als goede casus dienen om gelijksoortige gebouwen te toetsen op haalbaarheid. Bij basisschool De Vuurvogel heeft Promad Vastgoed Beheer zich voornamelijk bezig gehouden met de tussentijdse kwaliteitscontrole. Met de opgedane ervaringen hopen wij meer scholen te kunnen assisteren die met eenzelfde opgave bezig zijn.

Meer weten?

Promad Vastgoed Beheer kan u helpen bij verduurzaming van scholen. Wilt u meer weten over het verduurzamen van scholen of andere onderwijsgebouwen? Of wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op of neem een kijkje op de website van Promad Vastgoed Beheer.