Project omschrijving

verzekering

Van Zorg naar Zekerheid

Een eigenaar, beheerder of gebruiker van een (bedrijfs)pand heeft vanuit haar rol de verplichting om te zorgen voor het veilig functioneren, adequaat onderhouden, veilig en milieubewust gebruiken van gebouwen en bijbehorende installaties en voorzieningen. Dit betekent dat tevens er aan alle expliciete regels is voldaan,  er sprake kan zijn van aansprakelijkheid indien een partij wist of had moeten weten dat er sprake is van een onveilige situatie. 

De kans op brand, inbraak en andersoortige incidenten in een pand is relatief klein. Desondanks blijven de gevolgen bij de eerder genoemde incidenten enorm en besluit men zich in de meeste gevallen hiervoor te verzekeren. Het risico, wanneer het een keer fout gaat en de verzekering geen of een beperkte schadeclaim uitkeert, blijkt echter reëel.

Ondanks dat er een verzekering is afgesloten, voldoet 90% – 95% van de organisaties niet aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden die door de verzekering zijn gesteld. Niet voldoen aan de verplichtingen die door de wetgeving en de verzekeraar zijn voorgeschreven, betekent niet verzekerd en vervalt het recht op volledige schadevergoeding. De financiële problemen die hieruit ontstaan, kunnen tot het faillissement van de onderneming leiden. Om dit te voorkomen dienen gebouweigenaren en huurders extra maatregelen te nemen. Naast het bovenstaande zijn essentiële keuringen simpelweg verplicht gesteld vanuit de ARBO-wetgeving. Het niet voldoen aan de gestelde eisen is strafbaar en kan tot vervolging leiden, daar waar sprake is van een incident bij een ongekeurde installatie.

Promad Vastgoed Beheer BV zorgt dat alle, in uw bedrijfspand aanwezige, installaties en voorzieningen voldoen aan de verplichtingen die de Wetgeving én uw verzekeraar hebben gesteld. Hiervoor voeren wij een gehele technische analyse uit op locatie, beheren uw dossier en actualiseren deze op basis van de voortdurende veranderende Wet- én regelgeving. Dit zorgt dat uw organisatie jaarlijks beschikt over alle noodzakelijke certificaten en keuringen, wat resulteert in structuur en zekerheid.